In verband met het corona virus nog het volgende:

Onder ons zijn er mensen die bang zijn voor het virus; anderen vinden het maar onzin. En een rijke schakering van meningen daar tussenin . Wat je er ook van vindt of wat de waarheid ook is om trend corona , er zijn een aantal zaken waar we rekening mee moeten houden. In de eerste plaats hebben we de regels van de overheid , daar hebben we ons aan te houden en dat doen we ook. In de tweede plaats hebben we onze mede parochianen waarmee we in de kerk staan en waar we rekening mee moeten houden. We moeten er voor zorgen dat er plaats is voor een ieder in de dienst , ook dus voor diegenen die zich zorgen maken om trend het virus voor wat voor reden dan ook. De boodschap is dus ; houdt afstand (1,5 m.) met diegene die geen familie is , ook tijdens de dienst , ook als je in de rij staat voor de communie . Ouders ; benadruk dat ook bij uw kinderen .Zelfs als je vindt dat het allemaal niet zo belangrijk is want de persoon voor je vindt dat misschien wel belangrijk en ook voor hem of haar is er plaats. . Op vakantie geweest in een 'oranje 'land ? Wacht dan even met naar de kerk gaan . Je staat niet alleen in de kerk , je staat er als gemeenschap en we zorgen voor elkaar. Er zijn parochianen die wegblijven omdat ze zien dat er te licht word omgesprongen met de aanwijzingen. Wat je daar ook van vind , we moeten zorgen dat er voor hen ook plaats is en dat zij met een gerust hart deel kunnen nemen aan de Heilige Liturgie. Zorg dus voor elkaar !

In connection to the Corona virus the following:

Among us there are people who are afraid of the virus , others think it is all nonsense . And a rich pallet of opinions between those two. Whatever you think of it or whatever the truth is concerning corona , there are a couple of things that we have to consider . First of all we have the government rules that we have to follow and we do follow those rules. Second of all we have our fellow parishioners that we celebrate the Divine Liturgy with and that we have to take into consideration. We have to take care that there is room for everyone in the service , also for those who are worried about corona , for whatever reason. The message is thus ; keep distance (1,5 m.) to non-family members, also during the service and also when you are waiting in line for Holy Communion. Even if you think that it is not so terribly important because , the person in front of you may think it is very important. Parents please take care that your children do this also. If you were on vacation in a 'orange' country , then wait a little with going to church. We are not alone in church , we are there as a community , a community of christians , and we take of each other . There are parishioners who stay away because they see that the instructions are not followed . Whatever you may think of that , we have to take care that there is also room for them and that they can partake of the Divine Liturgy whitout worry . So ; take care of each other !

Aanmeldingen zijn mogelijk vanaf dinsdag 20:00


Uren(10:00) en Goddelijke Liturgie(10:30)

(Zaterdag, 3 oktober, ochtend)


Aanmeldingen zijn mogelijk vanaf dinsdag 20:00


Vespers Zaterdag(18:00)

(Zaterdag, 3 oktober, avond)


Aanmeldingen zijn mogelijk vanaf dinsdag 20:00


Metten(9:00) en Goddelijke Liturgie(10:30)

(Zondag, 4 oktober, ochtend)